Khác

[CHUYỂN THẾ CHI ĐẠO LỮ] Văn Án

CHUYỂN THẾ CHI ĐẠO LỮ Tịch Mịch Dã Yếu Tiếu Tớ thấy anh công và thụ cực giống ảnh này =)) Trái thụ phải công nha =)))  Thể loai: Cường cường chủ công, ban đầu trầm tĩnh ung dung ôn hòa sau thì uy nghiêm ung dung cường thế cường công X trước cuồng phách sau trung khuyển cường… Continue reading [CHUYỂN THẾ CHI ĐẠO LỮ] Văn Án

Advertisement